Str. Dr. Grigore Mora 11, Bucuresti, Romania

Conform proiectului de modificare a Codului Fiscal publicat de Ministerul Finanțelor Publice în data de 9 Martie 2018, se propun măsuri de simplificare a obligațiilor declarative ale persoanelor fizice, respectiv Noul mecanism fiscal privind Impozitul pe venit, CAS şi CASS.

Prin aceste măsuri se dorește:

–  reducerea numărului de declarații depuse de către persoanele fizice;
eliminarea plăților anticipate astfel încât să existe un singur termen de plată;
simplificarea birocrației și diminuarea costurilor administrative legate de procesarea declarațiilor;
– încurajarea contribuabililor de a declara în mod transparent obligațiile fiscale.

Astfel, contribuabilii persoane fizice vor putea depune o singură declarație, denumită declarația unică, în loc de următoarele 7 declarații:

 • D200 – privind veniturile realizate din România;
 • D201 – privind veniturile realizate din străinătate;
 • D220 – privind venitul estimat/norma de venit;
 • D221 – privind normele de venit – agricultură;
 • D600 – privind venitul bază pentru CAS;
 • D604 – privind stabilirea CASS pentru persoane fără venit;
 • D605 – privind stoparea CASS pentru persoane fără venit.

Termenul de depunere al declarației unice este 15 martie (definitivare an fiscal precedent și estimare an curent).

Prin exceptie, pentru anul 2018, termenul de depunere este 15 iulie 2018 (definitivare an fiscal 2017 și estimare 2018).

Totodată, termenul de plată a obligațiilor fiscale va fi 15 martie anul următor pentru anul precedent. Prin excepție, pentru obligațiile aferente 2017 termenul de plată va fi 15 iulie 2018.

Plățile pentru obligațiile fiscale anticipate se vor putea face oricând în timpul anului, până la scadență.

 • În ceea ce privește impozitul pe venit, se renunță la sistemul de plăți anticipate, cu definitivare în anul următor (stabilite de ANAF prin decizii de impunere) și se trece la sistemul de autoimpunere (calculul impozitului pe venit se efectuează de către contribuabil – persoană fizică prin Declarația unică).

Astfel, impozitul pe venit pentru anul curent se stabileşte prin Declarația unică de către contribuabil, prin aplicarea cotei de impozit (10%) la venitul estimat a se realiza în anul curent, iar plăţile de impozit se efectuează oricând până la scadență (15 martie anul următor).

Definitivarea impozitului pe venit pentru anul curent, se va face în anul următor prin depunerea declarației unice până la 15 martie, tot prin autoimpunere, prin aplicarea cotei de impozit (10%) la venitul realizat în anul precedent.

Dacă există diferențele în plus (de plată) se plătesc până la 15 martie, iar dacă există diferenţele în minus (de restituit) se restituie/compensează conform Codului de procedură fiscală.

 • În ceea ce privește contribuția de asigurări sociale (CAS), de asemenea se renunță la sistemul de impunere prin deciziile de impunere emise de ANAF și se trece la sistemul de autoimpunere (calculul CAS se efectuează de către contribuabil – persoană fizică prin Declarația unică).

Astfel, dacă venitul net estimat pentru anul curent este mai mare de 12 salarii medii brute garantate pe țară (≥ 22.800 lei) – datorează CAS la un venit ales, dar nu mai mic decât nivelul salariul minim brut pe țară (1.900 lei).

Iar dacă venitul net estimat pentru anul curent este inferior a 12 salarii medii brute garantate pe țară (< 22.800 lei) – nu datorează CAS conform Codului fiscal (însă prin opțiune persoana fizică se poate asigura).

În consecință, CAS se stabilește prin Declarația unică de către contribuabil, prin aplicarea cotei de CAS (25%) la venitul ales, iar plăţile de CAS se efectuează oricând până la scadență (15 martie anul următor).

Definitivarea CAS pentru an curent se va efectua în anul următor prin depunerea declarației unice până la 15 martie, prin autoimpunere, prin aplicarea cotei de CAS (25%) la venitul ales, dacă venitul realizat a fost mai mare de 22.800 lei, iar venitul estimat a fost sub 22.800 lei.

 • Pentru contribuția de sănătate (CASS), de asemenea se renunță la sistemul de impunere prin deciziile de impunere emise de ANAF și se trece la sistemul de autoimpunere (calculul CASS se efectuează de către contribuabil – persoană fizică prin Declarația unică).

Dacă venitul net estimat, cumulat din toate categoriile de venituri, pentru anul curent depășește plafonul de 12 salarii minime brute garantate pe țară (≥ 22.800 lei) se datorează CASS (calculat asupra salariului minim brut pe țară).

Dacă venitul net estimat, cumulat din toate categoriile de venituri, pentru anul curent este inferior plafonului de 12 salarii minime brute garantate pe țară (< 22.800 lei) nu datorează CASS, însă prin opțiune persoana fizica poate plătii CASS astfel:

– dacă își exercită opțiunea prin Declarația unică până la termenul de depunere, plăteşte CASS la 6 salarii minime și este asigurat 12 luni.
– dacă îşi exercită opţiunea prin Declarația unică după termenul de depunere, plăteşte CASS la 12 salarii minime și este asigurat 12 luni.

Plăţile de CASS se efectuează oricând până la scadență (15 martie anul următor).

 • Venituri din drepturi de proprietate intelectuală

Pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală se analizează posibilitatea reintroducerii mecanismului de reținere la sursă pentru CAS și CASS.

Totodată, se analizează posibilitatea exceptării de la plata CASS pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală a următoarelor categorii de persoane:

– pensionarii
– copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenţi, precum şi persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldaţi sau gradaţi profesionişti.
– tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului.

 • Alte mențiuni

Pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor și pentru pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, se menționază o excepție conform căruia contribuabilii pot opta pentru calcularea, reţinerea şi plata sumei reprezentând până la 2% din impozitul lunar datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii și a unităţilor de cult, de către plătitorii de astfel venituri, până la termenul de plată al impozitului.

În plus, pentru anul 2018 sunt prevăzute bonificaţii. Astfel, conform proiectului de ordonanță, bonificaţia maximă este:

 • 5% din impozitul pe venit/contribuțiile sociale plătite integral până la 15 martie 2019, reprezentând obligațiile fiscale anuale pentru anul 2018, dacă Declarația unică se depune online până la 15 iulie 2018;
 • pentru plata cu anticipație a impozitului pe venit/contribuțiilor sociale se acordă o bonificație de 5% din impozitul pe venit anual estimat/contribuțiile sociale anuale estimate plătite integral până la 15 decembrie 2018.

Valoarea bonificației se stabileşte de către contribuabil şi se înscrie în mod distinct în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale, sub rezerva verificării ulterioare și se aplică atât pentru impozit cât şi pentru contribuţiile sociale.

De menționat este și faptul că pentru anul 2018, până la termenul de depunere a declaratiei unice, respectiv 15 iulie 2018, persoanele fizice care realizează venituri din activități independente își păstrează calitatea de asigurat.