Str. Dr. Grigore Mora 11, Bucuresti, Romania

Începând cu data de 1 ianuarie 2019, conform HG 937/2018, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 12,43 lei/oră va fi în sumă de:

  • 2.080 lei lunar fără a include sporuri și alte adaosuri

sau, ca excepție

  • 2.350 lei lunar fără a include sporuri și alte adaosuri pentru personalul încadrat pe funcții pentru care este necesar nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare.

De menționat este faptul că, începând cu 1 ianuarie 2019, toate drepturile și obligațiile stabilite de Codul Muncii se determină prin raportare la nivelul de 2.080 lei al salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Observații:

  • Pentru stabilirea salariului minim brut diferențiat important va fi: domeniul studiilor, necesitatea studiilor superioare pentru funcția respectivă pe care sunt încadrați salariații și vechimea în domeniul studiat de minim 1 an.
  • Modificările aferente salariilor minime brute se raportează în REVISAL conform art. 4 alin. 3 din HG 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării, respectiv termenul va fi 31 ianuarie 2019.
  • Pentru veniturile extrasalariale obținute începând cu 2019, pentru care există obligația depunerii declarației unice, noul plafon pentru stabilirea contribuțiilor datorate va fi de 12 salarii minime brute raportate la 2.080 lei, respectiv 24.960 lei/an.