Str. Dr. Grigore Mora 11, Bucuresti, Romania

In data de 18 iulie 2019 a fost publicata Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, ce prevede o serie de obligații extinse referitor la firmele care trebuie să divulge informații referitoare la beneficiarul real al activităților acestora.

Astfel, persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în Registrul Comerțului, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de stat, depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților.

Nerespectarea obligației de depunere a declarației constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Obligațiile referitor la declarația pe proprie răspundere privind beneficiarul real, se aplică și asociațiilor și fundațiilor ce se înregistrează în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Pentru buletinul complet click pe link-ul de mai jos:

Registrul beneficiarilor reali