Str. Dr. Grigore Mora 11, Bucuresti, Romania

Proiectul de lege inițiat încă din 26 iunie 2017 de mediul antreprenorial din România a fost aprobat de Camera Deputaților în data de 13 iunie 2018 și prevede faptul că distribuirea profitului prin dividende se poate face trimestrial, pe baza situațiilor financiare trimestriale aprobate de acționari și asociați.

Principalele aspecte prevăzute de proiectul de lege sunt:

  • Distribuirea trimestrială se va putea face în limita profitului contabil net realizat trimestrial plus eventualele profituri reportate și sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate şi sume depuse în rezerve în conformitate cu cerințele legale sau statutare.
  • Pentru această opțiune se prevedere obligația de întocmire de situații financiare interimare care vor fi supuse auditului, pentru persoanele care au obligația de auditare statutară a situațiilor financiare anuale sau optează pentru auditarea acestora, potrivit legii sau verificării de către cenzori în cazul în care situațiile financiare anuale fac obiectul verificării de către cenzori.
  • Sumele aferente repartizărilor interimare de dividende se înregistrează în contabilitate și se reflectă în situațiile financiare interimare drept creanțe față de acționari, respectiv asociați.
  • Diferențele în minus, respectiv dividendele repartizate și plătite în plus în cursul exercițiului financiar se restituie în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale. Obligația de restituire intervine pentru persoanele care au încasat dividende trimestrial, iar conducerea societății are obligația de a urmări recuperarea acestor sume și de a dispune măsurile ce se impun în acest scop.
  • În cazul în care s-a optat pentru plata dividendelor trimestrial, diferențele în plus rezultate din regularizare, respectiv dividendele rămase de achitat în cursul exercițiului financiar se achită în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale. În caz contrar, societatea datorează după acest termen dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanta 13/2011.
  • Se consideră infracțiune și se pedepsele cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă fapta administratorului, a președintelui societății cooperative ori a directorului executiv care încasează sau plătește dividende, sub orice formă, din beneficii fictive ori care nu puteau fi distribuite, în lipsa situației financiare interimare sau a situației financiare anuale, după caz.

De menționat este faptul că pentru a intra în vigoare proiectul de lege trebuie să fie publicat în Monitorul Oficial.

Pentru informații suplimentare consultanții noștrii vă stau la dispoziție.

Persoană de contact departament taxe:

Simona Stănculescu

Senior Tax Advisor

Mobil: +40 736 012 643

E-mail: simona.stanculescu@gsr-expertise.ro

Website: www.gsr-expertise.ro