Str. Dr. Grigore Mora 11, Bucuresti, Romania

Guvernul României a aprobat in data de 31 iulie 2020 Ordonanță de Urgență privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene, potrivit căreia IMM-urile sunt sprijinite prin acodarea de:

Granturi de capital de lucru: 2.000-150.000 Euro.
Aceste granturi vor avea valoare variabilă, ca procent din cifra de afaceri pe anul 2019 a firmelor beneficiare (IMM-uri a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului COVID-19 sau a căror activitate a fost suspendată prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă, în condițiile specifice prevăzute de prezenta ordonanță de urgență).

Categorii de ajutoare de capital de lucru:
– Firmele cu cifra de afaceri de 5.000 – 13.500 euro pe anul 2019 vor primi granturi de 2.000 euro;
– Firmele cu cifra de afaceri de 13.501 – 1.000.000 euro vor primi granturi la valoarea de 15% din cifra de afaceri pe anul 2019, dar nu mai mari de 150.000 euro fiecare.

Domenii eligibile: restaurante, hoteluri, cafenele, servicii de transport, agenții de turism, librării, edituri, biblioteci, industrii creative, organizare de evenimente.

Pentru acordarea granturilor destinate capitalului de lucru, Ministerul Ecnomiei (MEEMA) va elibera în perioada 01 august – 15 septembrie 2020, la cerere, certificate de situații de urgență (CSU), operatorilor economici a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 în perioada stării de urgență.
Certificatul pentru situații de urgență emis de către MEEMA în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020, constată în baza declarației pe propria răspundere că operatorul economic a înregistrat diminuarea veniturilor sau a încasărilor de minim 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretată.
Bugetul schemei este de 350 de milioane de euro.

Granturi pentru investiții: 50.000-200.000 Euro
Granturile pentru investiții vor fi acordate pe bază de proiect depus de firma beneficiară și aprobat de Ministerul Economiei și AIPPIMM.

Firma beneficiară va trebui să vină și ea cu un aport propriu la cheltuielile eligibile de cel puțin 15%. Acest aport minim crește la 30% pentru firmele din București și județul Ilfov.

Granturile se acordă IMM-urilor care implementează investiții necesare pentru:
– extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestării de servicii;
– realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare de servicii;
– reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare de servicii.
Bugetul schemei este de 550 de milioane de euro.

Pentru buletinul complet click pe link-ul urmator: Buletin informativ privind propunerile oficiale de granturi pentru IMM-uri